Zespół ds. Etyki

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Pracownicy wiedzą, że ich praca ma służyć wszystkim Pacjentom Szpitala i ich Rodzinom. Mają świadomość, że w swojej pracy zobowiązani są stosować ustalone, w granicach obowiązujących przepisów i standardów postępowania - zasady etycznego postępowania, w taki sposób, aby zapewnić sprawne i skuteczne świadczenie usług, które są pozbawione wad i dają „wartość dodaną” dla Pacjenta i ich rodzin.

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki powołał Zespół ds. Etyki.

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania norm etycznych, powinny być zgłoszone do Przewodniczącej  Zespołu ds. Etyki - Pani  Ewy Zach.

Zgłoszeń problemów natury etycznej można dokonać:

  1. na adres e-mail lub telefonicznie: [email protected] lub tel. 58 520 93 31.
  2. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej szpitala ---> PRZEJDŹ DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA
  3. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie intranetu (tylko dla pracowników),
  4. pisemnie na adres:

 

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp z o.o.
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk

z dopiskiem "Zespół ds. Etyki"

Zespół ds. Etyki przyjmuje zgłoszenia od:

  • pacjentów,
  • rodziny,
  • pracowników.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA NARUSZENIA ZASAD ETYKI

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SZPITALA DZIECIĘCEGO POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SP. Z O.O.