Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego wykonuje badania dla pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu oraz dla pacjentów ambulatoryjnych (dzieci i dorosłych) ze skierowaniem od lekarzy innych specjalności.

Pracownia wykonuje następujące badania:

  • Pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym
  • Spirometrię
  • Bodypletyzmografię

Sprawdź jak przygotować się do badań czynnościowych układu oddechowego

Pomiar stężenia tlenku azotu (NO) w powietrzu wydychanym ma bardzo szerokie zastosowania w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zapalenia dolnych dróg oddechowych, astmy.

Spirometria - rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy , przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Bodypletyzmografia - polega na oddychaniu w szczelnej kabinie i dostarcza kompletu informacji o czynności płuc. Badanie to mierzy opory w drogach oddechowych (bez nasilonego wydechu) i całkowitą pojemność płuc (z objętością zalegającą włącznie).

Badania wykonywane są przez techników fizjoterapii posiadających certyfikaty uprawniające do wykonywania tych badań.

Pacjent zgłaszający się na spirometrię musi mieć odstawione leki wziewne 24 godziny przed badaniem (jeśli lekarz zleci inaczej - odstawić wczesniej wg wskazań lakarza). Należy w dniu badania zjeść śniadanie.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00

Rejestracja na badania osobiście w godzinach pracy pracowni lub telefonicznie w godzinach 11.00 - 13.30

Cennik - Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego