Rada Nadzorcza

  • Magdalena Pawłowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
     
  • Teresa Zarębska -  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
     
  • Agnieszka Zabłocka - Członek Rady Nadzorczej