Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych oraz środków do dezynfekcji
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedź na pytania dn. 05.12.2018 r.PDF
Odpowiedzi na pytania 2 - dn. 05.12.2018 r.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.12.2018.PDF
2018-11-30
Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz środków czystości
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.10.2018.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedź na pytania z dn. 25.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 26.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 30.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 31.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania (2) z dn. 31.10.2018.PDF
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania (2) z dn. 31.10.2018.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.11.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 6.PDF
zawiadomienie o unieważnieniu cz. 12.pdf
Unieważnienie wyboru najkorzystnejszej oferty DEZ.377.2018.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu DEZ.377.2018.pdf
zawiadomienie o wyniku postępowania DEZ.377.2018.pdf
zawiadomienie o wyborze oferty-cz. 2,4,5.pdf
zawiadomienie o wyborze ofert-cz. 9,10.pdf
2018-10-23