Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Dostawa leków 2019-06-20
Dostawa środków do dezynfekcji
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze cenowe - pakiety.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
odp na pyt nr 1.PDF
Zmiana i wyjaśnienie SIWZ odp. na pyt. 2.PDF
Informacja z otwarcia ofert - środki do dezynfekcji.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postęp. - część 3,4,5.PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1, 2, 6.PDF
2019-06-11
Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
odpowiedzi na pytania 1.PDF
odpowiedzi na pytania 2.PDF
Informacja z otwarcia ofert - srodki sp ożywcze do specjalnego przeznaczenia.pdf
2019-06-11
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności oraz wymagań i zaleceń p.poż. 2019-05-10