Zamówienia publiczne

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Unieważnienie.doc
2020-03-17
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.doc
Załącznik nr 2-formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 3-wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 -Kwestionariusz osobowy w celu uzysaknia informacji.doc
Zmiana treści IDW- usługi pielęgniarskie..docx
Unieważnienie.doc
2020-03-12
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem automatycznego systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.docx
Załacznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia.docx
Załacznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.docx
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedzi na pytania- system parkingowy SZP_ZPZ_77_2020KP.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_03_2020.pdf
Odpowiedzi na pytania- system parkingowy SZP_ZPZ_77_2020KP_ część 2.pdf
Informacja z otwarcia ofert.doc
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
2020-03-03
Dostawa leków
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy cz. 1.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy cz. 2.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Informacja z otwarcia ofert.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 1 i 2.doc
2020-02-13
Dostawa wyrobów medycznych
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedzi na pytania wyroby medyczne.pdf
Odpowiedzi na pytania-wyroby medyczne1.pdf
Odpowiedzi na pytania wyroby medyczne2.pdf
Odpowiedzi na pytania wyroby medyczne3.pdf
Odpowiedzi na pytania wyroby medyczne4.pdf
Odpowiedzi na pytania wyroby medyczne5.pdf
Odpowiedzi na pytania wyroby medyczne6.pdf
Informacja z otwarcia ofert.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania.doc
2020-02-06
Dostawa leków
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo- cenowy.xls
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.doc
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.11.2019 - leki2..PDF
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach od 1 do 7.doc
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Pakiet nr 8, 9, 10.doc
2019-11-05
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku 2019-09-25
Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów objętych opieką w ramach Zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie o zamówieniu i IDW.pdf
Zał. nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy pielgniarki.docx
Umowa - załącznik nr 3 do ogłoszenia.pdf
załącznik Nr 1 do umowy - zakres obowiązków - pielęgniarka.docx
załącznik Nr 2 do umowy - rachunek - pielęgniarka.docx
załącznik Nr 3 do umowy - karta wizyt - pielęgniarka.docx
Załącznik nr 4 do umowy - ewidencja godzin pielęgniarka.docx
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o niekaralności.docx
Załącznik nr 6 do umowy - Oświadczenie zleceniobiorcy.docx
Załącznik nr 7 do umowy - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx
Przesunięcie terminu składania ofert.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.09.2019.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.PDF
2019-09-12
Dostawa, montaż w miejscu użytkowania oraz przekazanie do użytku mebli medycznych i niemedycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Mukowiscydozy oraz Poradni Rehabilitacyjnej.
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ- szczegółowy opis parametrów.xlsx
Załączniknr 9a- PROJEKT O. MUOKO.pdf
Załącznik nr 9b-PROJEKT O. OAIT.pdf
Załącznik nr 9c-PROJEKT POR. REHABILITACYJNA.pdf
Odpowiedzi na pytania - 1..PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.08.2019.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pakiet nr 2.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pakiet nr 3.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pakiet nr 1.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2019-08-21
Dostawa, instalacja w miejscu użytkowania, uruchomienie oraz przekazanie do użytku sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Mukowiscydozy oraz Poradni Rehabilitacyjnej
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ-wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ- szczegółowy opis parametrów sprzętu.xlsx
Odpowiedź na pytania - 1..PDF
Odpowiedź na pytania - 2..PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.08.2019.PDF
Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet nr 1, 2 i 3.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2019-08-20
Dostawa leków 2019-06-20
Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
odpowiedzi na pytania 1.PDF
odpowiedzi na pytania 2.PDF
Informacja z otwarcia ofert - srodki sp ożywcze do specjalnego przeznaczenia.pdf
Zawiadominie o wynku postępowania - Pakiety nr 2 i 4.PDF
Zawiadominie o wynku postępowania - Pakiet nr 3.PDF
Zawiadominie o wynku postępowania - Pakiet nr 1.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pakiety 2, 3, 4.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pakiet nr 1.PDF
2019-06-11
Dostawa środków do dezynfekcji
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze cenowe - pakiety.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
odp na pyt nr 1.PDF
Zmiana i wyjaśnienie SIWZ odp. na pyt. 2.PDF
Informacja z otwarcia ofert - środki do dezynfekcji.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postęp. - część 3,4,5.PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1, 2, 6.PDF
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.PDF
2019-06-11
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności oraz wymagań i zaleceń p.poż. 2019-05-10