Prawa pacjenta - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

PEŁNA KARTA PRAW PACJENTA (kliknij)

Ważne kontakty:

Pełnomocnik ds. Praw PacjentaDariusz Babiński,
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Pokój nr 16, Budynek nr 2 (Przychodnia), Parter lub Oddział Leczenia Jednego Dnia, Budynek nr 1, II p
e-mail: d.babinski@szpitalpolanki.pl
tel. 58 552 50 87 lub 58 520 75 20
Przyjmuje: Poniedziałek, Środa w godz. 8.00-9.00 po uprzednim umówieniu spotkania.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
adres WWW: www.rpp.gov.pl
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta - 800 190 590 – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
adres WWW: www.brpd.gov.pl
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Pacjenta - 800 12 12 12 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00