Prawa pacjenta - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do informacji

Prawo do tajemnicy informacji

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do poszanowania intymności i godności

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Prawo do opieki duszpasterskiej

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Centrum Komunikacji Osób Głuchych - www.pzg.warszawa.pl

Bezpłatne wsparcie tłumacza on-line PJM w sprawach związanych z koronawirusem dla głuchych z całej Polski  dostępne w: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-23.00, w weekendy i święta 8:00-20.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta

– jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.