Staże / Praktyki wakacyjne

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

STAŻE CZĄSTKOWE I KIERUNKOWE

Aktualnie ze względu na sytuację epidemiologiczną realizujemy w ograniczonym zakresie praktyki zawodowe dla studentów uczelni, z którymi mamy zawarte porozumienia/umowy w sprawie praktyk.

 

 1. Ubiegający się o staż cząstkowy/kierunkowy w ramach odbywanej specjalizacji w Oddziałach Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością proszeni są na 30 dni przed jego rozpoczęciem o uzgodnienie kwestii merytorycznych oraz wolnego terminu w Dziale Personalnym telefonicznie 58 520 75 50 lub mailowo [email protected].

 2. Staż cząstkowy/kierunkowy realizowany jest w ramach zawartego porozumienia/umowy pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą.

 1. Przed rozpoczęciem stażu lekarz/lekarz stażysta:
  a) udostępnia pracownikowi Działu Personalnego dane osobowe konieczne do sprawdzenia czy figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  b) odbywa szkolenie BHP – aktualnie szkolenia przeprowadzane są online.
  W tym celu osoba kierowana na szkolenie udostępnia adres mailowy i nr telefonu.

 2. W dniu rozpoczęcia stażu odbywa się instruktaż stanowiskowy w Oddziale, w którym lekarz/lekarz stażysta został przyjęty na staż. Po zakończonym instruktażu zwraca wypełnioną kartę szkolenia wstępnego BHP do Działu Personalnego (najpóźniej w kolejnym dniu od momentu rozpoczęcia stażu) i uzupełnia brakujące dokumenty określone w ramach obowiązującego Porozumienia.

 1. Pracownik Działu Personalnego zobowiązany jest zapoznać stażystę z zasadami ochrony danych osobowych.

 1. Stażysta otrzymuje na czas odbywania stażu identyfikator, który zobowiązany jest nosić poruszając się po terenie Szpitala.

 

 

Wzór skierowania lekarza na STAŻ KIERUNKOWY obowiązującego w Szpitalu Dziecięcym Polanki (KLIKNIJ) - skierowania na innych drukach nie będą przyjmowane przez Szpital.

Wzór skierowania stażysty na STAŻ PODYPLOMOWY obowiązującego w Szpitalu Dziecięcym Polanki (KLIKNIJ) - skierowania na innych drukach nie będą przyjmowane przez Szpital.

Wzór skierowania do odbycia PRAKTYK w Szpitalu Dziecięcym Polanki (KLIKNIJ)

 

 

58 520 75 50

[email protected]