Staże / Praktyki wakacyjne

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

W związku ze wzmożoną ilością zakażeń wirusem SARS COV 2 (covid 19)

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.


z dniem 12 października 2020 roku zawiesza przyjmowanie studentów na praktyki zawodowe oraz na zajęcia praktyczne do odwołania.

 

STAŻE CZĄSTKOWE I KIERUNKOWE

 1. Ubiegający się o staż cząstkowy/kierunkowy w ramach odbywanej specjalizacji w Oddziałach Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku proszeni są na 30 dni przed jego rozpoczęciem o telefoniczne bądź mailowe uzgodnienie kwestii merytorycznych oraz wolnego terminu w sekretariacie danego Oddziału.
 1. Na 14 dni przed rozpoczęciem stażu winni przedłożyć porozumienia/umowy pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą w Dziale właściwym do spraw personalnych Szpitala Dziecięcego Polanki, ul. Polanki 119 bud. nr 2.
 1. W dniu rozpoczęcia stażu lekarz stażysta:
  a) udostępnia pracownikowi Działu właściwego do spraw personalnych dane osobowe konieczne do sprawdzenia czy figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

  b) odbywa szkolenie BHP i p.poż na podstawie otrzymanego skierowania z Działu właściwego do spraw personalnych.
   
 2. Po ukończonym szkoleniu odbywa instruktaż stanowiskowy w Oddziale, w którym został przyjęty na staż.
 1. Po zakończonym Instruktażu zwraca wypełnioną kartę szkolenia wstępnego BHP do Działu właściwego do spraw personalnych (najpóźniej w kolejnym dniu od momentu rozpoczęcia stażu).
 1. Pracownik Działu właściwego do spraw personalnych zobowiązany jest zapoznać stażystę z zasadami ochrony danych osobowych.
 1. Stażysta otrzymuje na czas odbywania stażu identyfikator, który zobowiązany jest nosić poruszając się po terenie Szpitala.

 

Wzór skierowania na STAŻ KIERUNKOWY obowiązującego w Szpitalu Dziecięcym Polanki (KLIKNIJ) - skierowania na innych drukach nie będą przyjmowane przez Szpital.

Wzór skierowania na STAŻ CZĄSTKOWY obowiązującego w Szpitalu Dziecięcym Polanki (KLIKNIJ) - skierowania na innych drukach nie będą przyjmowane przez Szpital.

Wzór skierowania do odbycia PRAKTYK w Szpitalu Dziecięcym Polanki (KLIKNIJ)

 

PRAKTYKI WAKACYJNE

 

58 520 75 50

a.karpik-kaup@szpitalpolanki.pl