Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Pracownia wykonuje badanie oznaczenia poziomu chlorków w pocie pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych oraz ambulatoryjnym, bezpłatnie ubezpieczonym w NFZ, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innej poradni specjalistycznej.

Test potowy wykonujemy:

  • metodą Gibsona i Cooke'a,

Pracownia czynna jest w poniedziałki, wtorki w godzinach 9.15-12.00, środy w godzinach 12.00-14.00. Badanie wykonujemy po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Odbiór wyniku w Laboratorium Medycznym BRUSS po 3-ch dniach.

Powyższe badanie wykonujemy również odpłatnie.

Cennik - Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie