Zgłoszenie naruszenia zasad etyki

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Zgłoszenie naruszenia zasad etyki

CZĘŚĆ I - DANE OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W SPRAWIE
Domniemany poszkodowany w wyniku naruszenia zasad etyki
Świadek/Świadkowie domniemanego naruszenia zasad etyki
CZĘŚĆ II - DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PODEJRZENIE NARUSZENIA ZASAD ETYKI
*Zgłoszenie anonimowe pozostaje bez odpowiedzi zwrotnej
CZĘŚĆ III - TREŚĆ ZGŁOSZENIA