Dyrekcja

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Prezes Zarządu
lek. med. Małgorzata Paszkowicz
tel. (58) 520 93 00
tel./fax (58) 552 47 41
sekretariat@szpitalpolanki.pl

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
mgr Magdalena Kremer-Kreft
tel. (58) 520 93 00
tel./fax (58) 552 47 41
m.kremer-kreft@szpitalpolanki.pl
 

Główny Księgowy
mgr Maria Kurzawska
tel. (58) 520 75 28
m.kurzawska@szpitalpolanki.pl

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
mgr Jolanta Madej
tel. (58) 554 31 31
j.madej@szpitalpolanki.pl
 

Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Arkadiusz Czerwiński
tel. (58) 554 31 11
a.czerwinski@szpitalpolanki.pl