Spis telefonów - Szpital

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Szpital

Administracja

Przychodnia Specjalistyczna

 

Abonent Numer
bezpośredni
Fax
Izba Przyjęć
 Pielęgniarka koordynująca (58) 552 36 08  
Pielęgniarski Punkt Przyjęć (58) 552 36 08 (58) 520 93 26
Kierownik Izby Przyjęć (58) 520 93 26  
Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć (58) 520 93 26  
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (do 18 r.ż.) ul. Polanki 119 (58) 520 93 02  
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (po 18 r.ż.) ul. Polanki 117 (58) 552 62 65  
Dyrektor ds. Medycznych (58) 520 93 00  
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik Oddziału (58) 552 32 88  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej (58) 520 93 05  
Sala Chorych (58) 554 29 68  
Oddział Niemowlęcy
Kierownik Oddziału (58) 520 93 01  
Lekarze (58) 520 93 18  
Pielęgniarka koordynująca (58) 520 93 19  
Sekretarka medyczna (58) 520 75 22  
Oddział Pediatryczny
Kierownik Oddziału (58) 520 93 14  
Lekarze (58) 520 93 15  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej (58) 520 93 16  
Sekretarka medyczna (58) 520 75 23  
Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy
Kierownik Oddziału (58) 520 93 11  
Lekarze (58) 520 93 12  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej (58) 520 93 13  
Sekretarka medyczna (58) 520 75 21  
Oddział Pediatryczny Obserwacyjny
Kierownik Oddziału (58) 520 93 08  
Lekarze (58) 520 93 09  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej (58) 520 93 10  
Sekretarka Medyczna (58) 520  93 24  
Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc
Lekarz koordynujący (58) 554 31 46  
Pielęgniarki (58) 554 30 93  
Sekretarka medyczna (58) 520 75 25  
Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc
Kierownik Oddziału (58) 520 93 07  
Lekarze (58) 552 51 60  
Lekarze (58) 552 51 10  
Sekretarka Medyczna (58) 552 06 85  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej (58) 520 93 51  
Pielęgniarki (58) 520 93 53  
Pielęgniarki (58) 520 93 54  
Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego (58) 520 93 55  
Laryngolog - Konsultant (58) 552 50 88  
Apteka Szpitalna
Kierownik (58) 552 38 04  
Z-ca Kierownika (58) 520 93 04  
Personel (58) 554 29 65  
 
Pielęgniarka Epidemiologiczna (58) 520 93 36  
Dział Higieny
Koordynator Działu Higieny (58) 520 93 44  
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Lekarze (58) 520 93 20  
Technicy / Rejestracja (58) 520 93 21  
Dietetyk (58) 520 93 02  
Dział Statystyki, Rozliczeń i Kontraktowania
Kierownik (58) 520 93 38  
Personel (58) 520 93 32

(58) 520 93 56

fax wew. 392

Administracja

Abonent Numer
bezpośredni
Fax

Biuro Zarządu - Sekretariat

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
 

(58) 520 93 00

 

(58) 552 47 41

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa/ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (58) 554 31 31  
Główny Księgowy (58) 520 75 28  
Dział Finansowo-Księgowy  -  Płace (58) 554 30 25  
Dział Finansowo-Księgowy  -  Kasa (58) 520 93 37  
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia    
Specjalista ds. administracyjnych (58) 520 93 35  
     
Radca prawny (58) 520 93 40  
Kierownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji (58) 520 93 60  
Specjalista ds. zarządzania (58) 520 93 60  
Rzecznik prasowy (58) 554 31 45 kom. 500 050 589
Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych (58) 554 31 11  
Sekcja Techniczno - Eksploatacyjna (58) 520 93 41  
Specjalista ds. Nadzoru nad Aparaturą Medyczną (58) 520 93 43  
Sekcja Administracyjno - Gospodarcza (58) 554 30 50  
Dział Personalny    
Kierownik (58) 554 30 54  
Dział Personalny (58) 554 30 86  
(58) 520 75 29  
Specjalista BHP (58) 520 93 34  
Specjalista P/POŻ (58) 520 93 34  
Specjalista ds obronnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (58) 520 93 34  
Szkoła Podstawowa nr 10
Dyrektor (58) 554 31 57  
Sekretariat (58) 554 31 55  

Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

Abonent Numer Fax
Kierownik Przychodni   (58) 520 75 55
Pielęgniarka koordynująca (58) 341 10 61 (58) 520 75 55

REJESTRACJA

(58) 341 15 67

(58) 341 29 29

 
    Poradnia Endokrynologiczna    
    Poradnia Kardiologiczna    
    Poradnia Nefrologiczna    
    Poradnia Neurologiczna    
    Poradnia Immunologiczna    
    Poradnia Grużlicy i Chorób Płuc    
    Poradnia Alergologiczna    
Gabinet EEG (58) 552 51 63  
Poradnia Leczenia Mukowiscydozy    
Lekarz koordynujący (58) 554 31 65  
Gabinet lekarski II (58) 520 93 23  
Pracownia    
Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie (58) 520 93 22  
Gabinet Psychologa (58) 520 93 31  
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - Oddział Terenowy Gdańsk (58) 554 30 96  
Pracownia Badań Przesiewowych Noworodków      
Pracownia 797 330 890  
Kierownik pracowni (58) 554 30 95  
Tel/Fax (58) 554 30 95  
Poradnia Rehabilitacyjna - Rejestracja (58) 520 93 17  
Lekarz koordynujący (58) 552 22 13  
Poradnia Promocji Zdrowia (58) 520 75 52