Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz pacjentów objętych opieką w ramach Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie
Zapytanie ofertowe - rehabilitacja.pdf, Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy rehabilitant- poprawiony.docx, Umowa projekt rehabilitacja.pdf, Załącznik Nr 1 do umowy fizjoterapeuta - zakres obowiązków.docx, załącznik Nr 2 do Umowy fizjoterapeuta - rachunek.docx, załącznik Nr 3 do umowy fizjoterapeuta - karta wizyt.docx, Załącznik nr 4 do umowy fizjoterapeuta - ewidencja godzin.docx, Załącznik nr 5 do umowy Oświadczenie o niekaralności.docx, Załącznik nr 6 do umowy Oświadczenie zleceniobiorcy.docx, Załącznik nr 7 do umowy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx
2019-09-17
Dostawa ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa butli i zbiornika.
Zapytanie ofertowe - TLEN.PDF, Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.PDF, Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx, Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx, Zał. nr 4 - Wzór umowy.PDF, Informacja z otwarcia ofert - 23.07.2019 r..PDF, zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
2019-07-17
Świadczenie usług rehabilitacyjnych
SIWZ respiratory 2019.docx, Zapytanie ofertowe - świadczenia rehabilitacja 2.doc, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx, Opis przedmiotu zamówienia - Rehabiliacja 2.docx, KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.docx, Umowa FIZJOTERAPEUTA-1.docx, Załącznik Nr 1 do umowy fizjoterapeuta.docx, załącznik Nr 2 do Umowy fizjoterapeuta.docx, załącznik Nr 3 do umowy fizjoterapeuta.docx, Załącznik nr 4 do umowy fizjoterapeuta.docx, Załącznik nr 5 do umowy fizykoterapeuta.docx, przesunięcie terminu składania ofert.PDF, Informacja z otwarcia z dn. 24.06.2019.PDF, Informacja o wyborze.PDF
2019-06-13