Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia Data publikacji
adaptacja pomieszczeń na 2 gabinety USG oraz przebudowa węzła sanitarnego na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. w budynku nr 1, piętro III.
Zapytanie ofertowe - ADAPTACJA..PDF, Załącznik nr 1 do Zap. Ofertowego - Formularz ofertowy.doc, Załączni nr 2 do Zap. Ofertowego - UMOWA.pdf, Załącznik do Umowy OPZ-USG.docx, załacznik nr 1 do OPZ_20190920.docx, załacznik nr 2 do OPZ_20190920.docx, Infromacja o zmianie terminu realizacji umowy.PDF, Poprawione - Zapytanie ofertowe - ADAPTACJA.pdf, Poprawiony Załącznik nr 1 do Zap. Ofertowego - Formularz ofertowy.doc, Poprawiony załącznik nr 2 do Zap. Ofertowego - UMOWA.pdf, Infromacja o zmianie OPZ..PDF, Nowy OPZ (załącznik do UMOWY).docx
2019-10-07
Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz pacjentów objętych opieką w ramach Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie
Zapytanie ofertowe - rehabilitacja.pdf, Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy rehabilitant- poprawiony.docx, Umowa projekt rehabilitacja.pdf, Załącznik Nr 1 do umowy fizjoterapeuta - zakres obowiązków.docx, załącznik Nr 2 do Umowy fizjoterapeuta - rachunek.docx, załącznik Nr 3 do umowy fizjoterapeuta - karta wizyt.docx, Załącznik nr 4 do umowy fizjoterapeuta - ewidencja godzin.docx, Załącznik nr 5 do umowy Oświadczenie o niekaralności.docx, Załącznik nr 6 do umowy Oświadczenie zleceniobiorcy.docx, Załącznik nr 7 do umowy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx, Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.09.2019.PDF, Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rehabilitacja.PDF
2019-09-17
Dostawa ciekłego tlenu medycznego oraz dzierżawa butli i zbiornika.
Zapytanie ofertowe - TLEN.PDF, Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.PDF, Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx, Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx, Zał. nr 4 - Wzór umowy.PDF, Informacja z otwarcia ofert - 23.07.2019 r..PDF, zawiadomienie o wyborze oferty.PDF
2019-07-17
Świadczenie usług rehabilitacyjnych
SIWZ respiratory 2019.docx, Zapytanie ofertowe - świadczenia rehabilitacja 2.doc, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx, Opis przedmiotu zamówienia - Rehabiliacja 2.docx, KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.docx, Umowa FIZJOTERAPEUTA-1.docx, Załącznik Nr 1 do umowy fizjoterapeuta.docx, załącznik Nr 2 do Umowy fizjoterapeuta.docx, załącznik Nr 3 do umowy fizjoterapeuta.docx, Załącznik nr 4 do umowy fizjoterapeuta.docx, Załącznik nr 5 do umowy fizykoterapeuta.docx, przesunięcie terminu składania ofert.PDF, Informacja z otwarcia z dn. 24.06.2019.PDF, Informacja o wyborze.PDF
2019-06-13