Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (lekarz, pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (lekarz, pielęgniarka).odt
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).odt
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania infromacji.doc
Umowa projekt (opieka lekarska).pdf
Umowa projekt (opieka pielęgniarska) (pdf.io).pdf
Umowa projekt (rehabilitacja).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-03-22 2019.04.01 2019.04.05
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie - Pielęgniarki OAiIT.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy (DO EDYCJI)
Formularz ofertowy (PDF)
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.doc
Projekt umowy
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
07/03/2019 2019.03.18 2019.03.22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziałach Szpitalnych
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
SWKO.pdf
Formularz ofertowy (DO EDYCJI)
Formularz ofertowy.pdf
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
07/03/2019 2019.03.18 2019.03.22