Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych w zakresie kardiochirurgii oraz porad specjalistycznych w zakresie endokrynologii
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkuru Ofert.pdf
Formularz ofertowy (konsultacje).pdf
Formularz ofertowy (konsultacje).doc
Formularz ofertowy (porady).pdf
Formularz ofertowy (porady).doc
Kwestrionariusz osobowy w celu uzyskania infromacji.doc
Projekt umowy (konsultacje kardiochirurgiczne).pdf
Projekt umowy (porady endokrynologiczne).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-11-21 2019.11.29 2019.12.05
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pacjentów hospitalizowanych na Oddziałach Szpitalnych
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (Oddziały szpitalne).pdf
Formularz ofertowy (Oddziały szpitalne).doc
Formularz ofertowy (OAiIT).doc
Formularz ofertowy (OAiIT).pdf
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy (dyżury, ordynacja OAiIT).pdf
Projekt umowy (dyżury szpital).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-11-21 2019.11.29 2019.12.05
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w oddziałach szpitalnych z dnia 04 listopada 2019 r.
Ogłoszenie.pdf
SWKO.pdf
Formularz ofertowy - pielęgniarka-pielęgniarz.pdf
Formularz ofertowy - pielęgniarka-pielęgniarz.doc
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.pdf
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.doc
Projekt umowy - Pielęgniarka-Pielęgniarz.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-11-04 2019.11.18 2019.11.25