Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach Szpitala
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy pielęgniarki.doc
Formularz ofertowy pielęgniarki.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
PROJEKT UMOWY.pdf
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2020-10-28 2020.11.18 2020.11.27
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji
OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT.pdf
Ogłoszenie.pdf
SWKO.pdf
Formularz ofertowy fizjoterapeuta.doc
Formularz ofertowy fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy lekarza i pielęgniarki.doc
Formularz ofertowy lekarza i pielęgniarki.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Umowa pielegniarska ZDOD.pdf
Umowa fizjoterapeuta ZDOD.pdf
Umowa lekarz ZDOD.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne_105_0.pdf
2020-10-26 2020.11.16 2020.11.26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy - PDF
Projekt umowy
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
2020-10-23 2020.11.19 2020.11.30
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych: kardiologia, neurologia, alergologia
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy - PDF
OŚWIADCZENIE.doc
OŚWIADCZENIE.pdf
Projekt umowy - Porady
Projekt umowy - Konsultacje
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2020-10-23 2020.11.20 2020.11.30