Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin roztrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie rehabilitacji
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-01-16 2019.01.23 2019.01.25
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii dziecięcej w Oddziale Leczenia Jednego Dnia
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-01-10 2019.01.16 2019.01.21
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad specjalistycznych w zakresie kardiologii
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Kwestrionariusz osobowy w celu uzyskania infromacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-01-10 2019.01.16 2019.01.21
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konkultacji specjalistycznych w zakresie kardiologii
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Kwestrionariusz osobowy w celu uzyskania infromacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-01-10 2019.01.16 2019.01.21
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie interpretacji zapisów EKG oraz przeprowadzania badań echokardiograficznych
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-01-10 2019.01.16 2019.01.21