Konkursy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i pielęgniarkę na rzecz pacjentów Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
OŚWIADCZENIE.doc
Formularz ofertowy (lekarz).odt
Formularz ofertowy (lekarz).pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka-pielęgniarz).odt
Formularz ofertowy (pielęgniarka-pielęgniarz).pdf
Projekt umowy lekarz.pdf
Projekt umowy pielęgniarka (pacjenci powyżej 18 r.ż.).pdf
Projekt umowy pielęgniarka (pacjenci poniżej 18 r.ż.).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
24.03.2021 2021.04.21 2021.04.30
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie rehabilitacji
Unieważnienie postępowania konkursowego
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy
OŚWIADCZENIE
Projekt umowy
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
22-04-2021 2021.04.28 2021.04.30
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i pielęgniarkę na rzecz pacjentów Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy ( lekarz).pdf
Formularz ofertowy lekarz.odt
Formularz ofertowy (pielęgniarka-pielęgniarz).pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka-pielęgniarz).odt
OŚWIADCZENIE.pdf
OŚWIADCZENIE.odt
Projekt umowy (lekarz)
Projekt umowy (pielęgniarka-pielęgniarz)
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
2021-05-07 2021.05.14 2021.05.21
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie rehabilitacji
Unieważnienie postępowania konkursowego
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy PDF.pdf
OŚWIADCZENIE PDF.pdf
Projekt umowy PDF.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
09.04.2021 2021.04.19 2021.04.30
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pełnienia dyżurów w Izbie Przyjęć
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
OŚWIADCZENIE PDF.pdf
Projekt umowy PDF.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.pdf
Formularz ofertowy.doc
09.04.2021 2021.04.30 2021.05.12