Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin roztrzygnięcia
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziałach Szpitala
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-12-04 2018.12.17 2018.12.21
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pełnienia dyżurów w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy .doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-12-04 2018.12.14 2018.12.21
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Unieważnienie Postępowania Konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (lekarz pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (lekarz pielęgniarka).odt
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).odt
Projekt umowy (lekarz).pdf
Projekt umowy (pielęgniarska) .pdf
Projekt umowy (fizjoterapeuta).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-11-28 2018.12.11 2018.12.12
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów hospitalizowanych
Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 10.12.2018 r.) Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-11-22 2018.11.30 2018.12.12