Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy (pielęgniarka).doc
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy (pielęgniarska).pdf
Projekt umowy (fizjoterapeuta).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-07-16 2019.07.24 2019.07.26
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pełnienia dyżurów w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-07-09 2019.07.18 2019.07.23
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych w dziedzinie laryngologii oraz zabiegów adenotomii
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-07-09 2019.07.18 2019.07.23