Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin rozstrzygnięcia
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych w dziedzinie okulistyki
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-05-20 2019.05.27 2019.05.30
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie rehabilitacji
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-05-20 2019.05.31 2019.06.07
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych w dziedzinie chirurgii i psychiatrii
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (konsultacje chirurgiczne).pdf
Formularz ofertowy (konsultacje chirurgiczne).doc
Formularz ofertowy (konsultacje psychiatryczne).pdf
Formularz ofertowy (konsultacje psychiatryczne).doc
Kwestionariusz osobowy w celu uzyskania informacji.doc
Projekt umowy (konsultacje chirurgiczne).pdf
Projekt umowy (konsultacje psychiatryczne).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2019-05-14 2019.05.24 2019.05.29
Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Alergologii i Chorób Płuc a także pacjentów Poradni Alergologicznej
Ogłoszenie Wyników Rozstrzygnięcia.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy - Oddział Alergologii i Chorób Płuc.doc
Formularz ofertowy Porady w zakresie alergologii.doc
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.doc
Umowa projekt - Oddział Alergologii i chorób Płuc.pdf
Umowa projekt - Porady w zakresie alergologii.pdf
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2019-05-09 2019.05.16 2019.05.22
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
Ogłoszenie Wyników Rozstrzygnięcia.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta.doc
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka.doc
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI.doc
Umowa projekt - Opieka lekarska.pdf
Umowa projekt - Opieka pielęgniarska.pdf
Umowa projekt - Rehabilitacja.pdf
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2019-05-09 2019.05.16 2019.05.22