Usługi przewozowe w zakresie transportu sanitarnego dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Usługi przewozowe w zakresie transportu sanitarnego dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.

  • by Katarzyna Piętka - 22. Październik 2020 - 8:43

Zapytanie ofertowe
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na usługi przewozowe w zakresie transportu sanitarnego dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.
 
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu nr 61/06/2018 z dnia 28.06.2018 roku.

Data publikacji: 
2020-10-22