Zamówienia publiczne - Archiwum

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności oraz wymagań i zaleceń p.poż. 2019-04-04
Świadczenie usług ochrony obiektów szpitala oraz obsługi szatni
Ogłoszenie o zamówieniu.PDF
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia-IDW.pdf
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia-OPZ.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia-Formularz ofertowy.docx
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia-wzór wykazu usług.docx
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia-wzór umowy.pdf
Odpowiedź na pytanie dn.09.01.2019.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.01.2019.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej z dn. 22.01.2019.PDF
Zawiadomienie o udzieleniu zamowienia z dn. 31.01.2019.PDF
2019-01-03
Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych oraz środków do dezynfekcji
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedź na pytania dn. 05.12.2018 r.PDF
Odpowiedzi na pytania 2 - dn. 05.12.2018 r.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.12.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3, 4.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2, 5, 6.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-11-30
Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz środków czystości
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.10.2018.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedź na pytania z dn. 25.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 26.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 30.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 31.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania (2) z dn. 31.10.2018.PDF
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania (2) z dn. 31.10.2018.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.11.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 6.PDF
zawiadomienie o unieważnieniu cz. 12.pdf
Unieważnienie wyboru najkorzystnejszej oferty DEZ.377.2018.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu DEZ.377.2018.pdf
zawiadomienie o wyniku postępowania DEZ.377.2018.pdf
zawiadomienie o wyborze oferty-cz. 2,4,5.pdf
zawiadomienie o wyborze ofert-cz. 9,10.pdf
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-10-23
Dostawa oraz uruchomienie urządzeń: analizatora tlenku azotu, dwóch spirometrów oraz dziesięciu pulsoksymetrów
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik Nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
odpowiedź na pytania.pdf
Odpowiedź na pytania dn. 25.10.2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.10.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - cześć 3.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1, część 2, z dn. 06.11.2018.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-10-18
Usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.pdf
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia- formularz.doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - umowa.pdf
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz usług.doc
zmiana ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia- formularz zmieniony.doc
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dn. 18.10.2018.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.10.2018.PDF
Zawiadomienie o wynikach postępowania z dn. 23.10.2018.PDF
Informacja o udzieleniu zamówienia 27.11.2018.PDF
2018-10-11
Dostawy środków czytości
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
zmiana SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Wyjaśnienia treści pytań z dn. 30.07.2018r.PDF
Odpowiedzi na pytania dn. 31.07.2018.PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Zmiana SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dn. 02.08.2018 r.PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy-zmieniony.xlsx
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 02.08.2018 r.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.08.2018 r.PDF
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty FARMPOL z dn. 21.08.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Pakiet1, Pakiet3, Pakiet6 z dn. 28.08.2018.PDF
Informacja o unieważnieniu postepowania w części 4 z dn. 30.08.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 2 z dn. 04.09.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pakiet 5 z dn. 14.09.2018.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Pakiet 1, 2, 3, 4, 6) z dn. 24.09.2018.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pakiet 5 z dn. 02.10.2018.pdf
2018-07-26
Świadczenie usług utrzymania oraz rozwoju systemu Open Care – ANTREZ Medical Software
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-umowa.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz usług.doc
Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.07.2018.PDF
Zawiadomienie o wynikach postępowania SZP.022.DEZ_.232.2018.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 30.07.2018.pdf
2018-06-26
Dostawy środków czytości
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ z dn. 26.06.2018.PDF
Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ z dn. 26.06.2018 - 2.PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy pakiet 4.xlsx
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.06.2018.pdf
odpowiedź na pytania3.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn. 03.07.2018.PDF
Zawiadomienie o o unieważnieniu postępowania - Pakiet 4 z dn. 04.07.2018.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty-cz. 1 i 2.PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.08.2018 - Pakiet 3.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn.06.09.2018.pdf
2018-06-21
Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym dla usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników/zleceniobiorców Szpitala Dziecięcego Polanki Sp. z o.o. i współubezpieczonych.
Ogłoszenie o dialogu technicznym.pdf
Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 1a-Wykaz osób.pdf
Załącznik nr 2-Regulamin dialogu technicznego.pdf
Załącznik nr 3-Formularz zgłoszenia udziału w dialogu.docx
Załącznik nr 1a-Wykaz osób.xlsx
Wyjaśnienie treści ogłoszenia 14.06.2018 r..PDF
Przedłużenie terminu zgłoszenia z dn. 21.06.2018.PDF
Zakończenie dialogu technicznego dn. 13.09.2018.PDF
2018-06-12
Świadczenie usług utrzymania oraz rozwoju systemu Open Care – ANTREZ Medical Software
Ogłoszenie o zamówieniu dn.7.06.2018.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-umowa.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz usług.doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2018.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 14.06.2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.06.2018.PDF
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 25.06.2018.PDF
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-06-07
Świadczenie usług utrzymania oraz rozwoju systemu Open Care – ANTREZ Medical Software
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-umowa.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz usług.doc
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn.7.05.2018 r.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 22.06.2018.pdf
2018-05-29
Usługi pralnicze
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług.doc
Załącznik nr 8 - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 9 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn 10.05.2018.PDF
Zawiadomienie o wynikach postepowania z dn. 2018.05.22.PDF
Informacja o unieważnieniu czynnościu wyboru.pdf
2018-05-24 Zawiadomienie o wynikach postepowania.PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7.05.2018 .pdf
2018-04-26
Usługi pralnicze
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.doc
Załącznik nr 1 - OPZ.docx
Załącznik nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 3 - wzór umowy.docx
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług.doc
Załącznik nr 8 - formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 9 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ dn. 22.03.2018.PDF
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Zmiana treści specyfikacji2.pdf
Załącznik nr 8 - formularz asortymentowo-cenowy_0.xlsx
Informacja z otwarcia ofert z dn. 5.04.2018.PDF
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-03-15
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Załącznik nr 7 SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy.xls
Załącznik nr 8 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Zmiana treści specyfikacji.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ2.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
Zawiadomienie o wyborze.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Sprostowanie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-01-08
Dostawa leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i środków do dezynfekcji
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-12-08
Usługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.pdf
załącznik nr 2 Szegółowy przedmiot zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia- formularz.doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - umowa.pfd_.pdf
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz usług.doc
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o wynikach postępowania.pdf
informacja o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-11-29
Usługi pielęgniarskie
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-wykaz osób.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
informacja z otwarcia ofert.doc
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-11-07
Usługi pielęgniarskie
SIWZ.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.odt
Załącznik nr 3 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-wykaz osób.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
informacja z otwarcia ofert.pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf
2017-10-23
Dostawa wyrobów jednorazowego uzytku
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularze asortymentowo - cenowe
Odpowiedzi na pytania. Strona 1
Odpowiedzi na pytania. Strona 2
Odpowiedzi na pytania. Strona 3
Odpowiedzi na pytania. Strona 4
Odpowiedzi na pytania. Strona 5
Odpowiedzi na pytania. Strona 6
Odpowiedzi na pytania. 25.09.2017
odpowiedzi na pytania3.pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ_-pakiet 3, 16, 20 i 20a.xls
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf
odpowiedź na pytania4.pdf
sprostowanie wyjaśnień treści specyfikacji4.pdf
Wyjaśnienia treści specyfikacji5.pdf
Zmiana treści specyfikacji.pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ_0-nowy.xls
Informacja z otwarcia ofert.pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-09-19