Pracownia Tomografii Komputerowej

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Pracownia Tomografii Komputerowej zlokalizowana jest w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Dziecięcego Polanki.

Nadzór nad pracą Pracowni sprawuje Dyrektor ds. Medycznych, a organizacją pracy kieruje Kierownik Zespołu Techników Medycznych.

Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje badania pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych oraz chorym ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza oddziału kierującego, podstawowej opieki zdrowotnej lub innej poradni specjalistycznej.

Pracownia Tomografii Komputerowej udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo.

Celem działania Pracowni Tomografii Komputerowej jest wykonywanie badań z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, w przypadkach pogłębionej diagnostyki, stanów nagłych i procedur, w których wymagane jest wykonanie badania TK.

 

Pracownia Tomografii Komputerowej realizuje podstawowy zakres wysokospecjalistycznych badań tomografii komputerowej, w tym badania wszystkich okolic ciała, bez lub z kontrastem, z możliwością badania niskodawkowego.

W Pracowni TK zainstalowano 64 rzędowy ( 128 warstwowy ) Tomograf Komputerowy GO TOP firmy SIEMENS nowej generacji wraz ze strzykawką dwutłokową automatyczną.

Sprzęt tak wysokiej klasy pozwala wykonać badanie klatki piersiowej u 4 letniego dziecka w przeciągu zaledwie 1,3 sekundy, zaś u dorosłego w przeciągu ok. 3 sekund.

Tak krótki czas skanowania pozwala uzyskać niską dawkę, co ma istotne znaczenie w pediatrii, a co za tym idzie - uniknąć ewentualnej premedykacji do badania.