Poradnia Neurologiczna

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży:

 

 • wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego,
 • zaburzeń ruchowych i pozapiramidowych,
 • chorobami połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni,
 • porażeniem mózgowym i innymi zespołami porażennymi,
 • układowymi zanikami pierwotymi OUN,
 • następstwami chorób pozapalnych OUN,
 • nowotworami złośliwymi mózgu,
 • nowotworami złośliwymi rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i in.,
 • bólami głowy,
 • drgawkami,
 • stanami po urazach głowy,
 • upośledzeniem umysłowym,
 • tikami.