Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy jest jedyną placówką w Polsce północnej, zajmującą się rozpoznaniem, diagnostyką i leczeniem pacjentów z genetyczne uwarunkowaną chorobą jaką jest mukowiscydoza.

Poradnia świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia, fizykoterapii i porad psychologicznych dla dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia oraz osób dorosłych z podejrzeniem lub rozpoznaną mukowiscydozą.

W zakresie diagnostyki wykonujemy następujące badania:

  • oznaczanie poziomu chlorków w pocie:
    • metodą Gibsona i Cooke'a,
    • metodą Vescor ( Nanodukt, Makrodukt)
  • pomiar różnicy potencjałów przeznabłonkowych nosa
  • badanie czynnościowe płuc,
  • badania genetyczne, mikrobiologiczne, analityczne i radiologiczne, które pomagają ocenić i monitorować stan zdrowia chorego.
  • uczymy prawidłowego wykonania drenażu drzewa oskrzelowego.

Pacjenci przyjmowani są w Poradni na podstawie skierowania wydanego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty, po uprzednim ustaleniu daty i godziny wizyty. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie (58) 554 31 65.

Poradnia ściśle współpracuje z terenowym oddziałem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, które wspiera i edukuje w zakresie samoopieki pacjentówi ich rodziny.

Gabinet I - znajduje się w budynku nr 1, Gabinet II - znajduje się w budynku nr 2

Konieczne wcześniejsze uzgodnienie daty, godziny i miejsca wizyty u lekarza.

Rejestracja telefonicznie, osobiście (lub przez osoby trzecie) w sekretariacie Poradni Leczenia Mukowiscydozy od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-15:00 (budynek nr 1, przyziemie) tel.: (058) 554 31 65

Pacjenci Poradni Leczenia Mukowiscydozy mają możliwość uzyskania porady psychologicznej po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: (058) 520 93 31