Poradnia Alergologiczna

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Poradnia Alergologiczna świadczy usługi specjalistyczne w zakresie schorzeń alergicznych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego pacjentom, ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innej poradni specjalistycznej.

Świadczone usługi:

  • Diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób dróg oddechowych,
  • Badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria),
  • Testy skórne - Prick test (panel rozszerzony),
  • Oznaczanie swoistych IgE (metoda UniCAP),
  • Kwalifikowanie i prowadzenie swoistej immunoterapii (odczulanie) na pyłki drzew, traw, chwastów całorocznie i sezonowo oraz na   roztocza kurzu domowego,
  • Szkolenie rodziców, pacjentów oraz personelu medycznego z zakresu atopowego zapalenia skóry i  astmy oskrzelowej w Szkole Atopii i Szkole Leczenia Astmy,
  • Współpraca z Towarzystwem Pomocy Chorym na Astmę i Alergię (szkolenia dla rodziców i dzieci, organizacja kolonii letnich
    dla dzieci z astmą i alergią).