Pomorskie S.O.S

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

 

W dniu 30 czerwca 2020 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej/zakładów opiekuńczo-leczniczych/zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych/hospicjów w walce z epidemią COVID-19. POMORSKIE S.O.S

Województwo Pomorskie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

 

Nazwa projektu: Pomorskie S.O.S." służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

 

Beneficjent:                                                                                   Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
                                                                                                         Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Abrahama,
 
 
Program:                                                                                       Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Źródło finansowania z UE:                                                          Europejski Fundusz Społeczny

Miejsce realizacji :                                                                        ul. Antoniego Abrahama 56, 80-307 Gdańsk

Wartość projektu:                                                                         9 814 926,29 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:                       8 342 687,35 zł
 

  1. Wartość projektu i źródła finansowania Grantobiorcy - Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.:

 

  • Wysokość całkowitego Grantu – 51 000 zł

 

  • Ze środków UE  – 43 350 zł

 

  • Ze środków budżetu państwa – 7 650 zł

 

  1. Okres realizacji projektu:

 

  • 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

 

  1. Cel projektu

 

  • Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

 

  1. Zakres projektu oraz efekty realizacji projektu

 

  • Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.