Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

 

Grafika zawiera od lewej logotyp z napisem po prawej stronie "Fundusze Europejskie Program Regionalny", flagę Polski z napisem po prawej stronie "Rzeczpospolita Polska", logotyp z napisem po prawej stronie "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" oraz flegę Unii Europejskiej z napisem po lewej stronie "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

 


 

Nazwa projektu: Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

 

Grantobiorca:                                                                               Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

 

Program:                                                                                       Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Źródło finansowania z UE:                                                          Europejski Fundusz Społeczny

Miejsce realizacji :                                                                        ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

 

Wartość dofinansowania:                                                           22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu:                                                      24 964 170,00 zł

 

 1. Wartość projektu i źródła finansowania Grantobiorcy - Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.:

Wartość powierzonego Grantu:                                                30 000 zł

Wartość dofinansowania:                                                           22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu:                                                      24 964 170,00 zł

 

 1. Czas trwania projektu:

 • 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

 1. Cel projektu

 • Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

 

 • Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

 

 • Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 • Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,
 • Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

 

 1. Zakres projektu oraz efekty realizacji projektu

 

 • Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników medycznych. Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.Efektem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników w miejscu pracy.