Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

 

W dniu 19 maja 2020 r. została podpisana umowa o partnerstwo na rzecz realizacji Projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu, dotyczącego przekazania dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

Oś Priorytetowa 07. Zdrowie

Działania 07.01 Zasoby ochrony zdrowia

Poddziałania 07.01.02 Zasoby ochrony zdrowia.

 

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Główny Beneficjent:                          Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Program:                                              Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Źródło finansowania z UE:                Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miejsce realizacji :                              Gdańsk

Całkowita wartość:                            113 422 884,70 zł

Dofinansowanie UE:                           68 867 578,39 zł
 

  1. Wartość projektu i źródła finansowania Partnera - Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.:

 

  • Całkowity koszt realizacji projektu – 1 630 000 zł

 

  • Dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 1 630 000 zł

 

  • Współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 0 zł

 

  1. Okres realizacji projektu:

 

  • 19.05.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

  1. Cel projektu

 

  • Celem projektu jest zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

 

  1. Zakres projektu oraz efekty realizacji projektu

 

  • W zakresie Inwestycji realizowane są przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. W zakresie działań jest zakup 15 tys. testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych.