Informacja o odpłatnościach

 

NUMER KONTA BANKOWEGO - ALIOR BANK  94 2490 0005 0000 4530 1616 6932