Oddział Pediatryczny

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Do Oddziału Pediatrycznego dysponującego 25 łóżkami przyjmowani są pacjenci w wieku od 4 do 18 roku życia.

Cel działania oddziału:

Do zadań Oddziału Pediatrycznego należy udzielanie świadczeń diagnostyczno – terapeutyczno - rehabilitacyjnych w zakresie chorób wieku dziecięcego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób płuc, alergologicznych.

Zakres udzielanych świadczeń:

 1. Oddział Pediatryczny udziela świadczeń w zakresie:
 • kompleksowej diagnostyki i terapii infekcyjnych chorób wieku dziecięcego,
 • postępowania diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego ostrych i przewlekłych schorzeń wieku dziecięcego takich jak:
  • chorób górnych i dolnych dróg oddechowych,
  • chorób alergicznych,
  • chorób przewodu pokarmowego,
  • schorzeń układu moczowego,
  • chorób układu krążenia,
  • chorób skóry,
  • chorób układu wewnątrzwydzielniczego.

 

       2. W zakres prowadzonej diagnostyki wyżej wymienionych schorzeń wchodzą:

 • diagnostyka obrazowa w tym rtg, tomogram klatki piersiowej, badania kontrastowe, badania ultrasonograficzne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.
 • bronchofiberoskopia,
 • badania czynnościowe płuc z oceną oporów oddechowych dzieci,
 • diagnostyka laboratoryjna, w tym endokrynologiczne testy czynnościowe,
 • kompletna diagnostyka bakteriologiczna,  serologiczna, mykologiczna, wirusologiczna,
 • diagnostyka alergologiczna.

 

Konsultacje w zakresie psychiatrii, neurologii rozwojowej, okulistyki, rehabilitacji medycznej, laryngologii, chirurgii dziecięcej, dietetyki.

W zakres prowadzonego leczenia wchodzi fizjoterapia układu oddechowego.

REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO