Oddział Alergologii i Chorób Płuc

Skład oddziału:

 • 45 łóżek szpitalnych,
 • Dział Rehabilitacji,
 • Pracownia Badań Czynnościowych Płuc,
 • Gabinet Psychologa.

 

Usługi świadczone na oddziale:

 1. Diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami alergicznycmi oraz przewlekłymi chorobami układu oddechowego m.in.:
  • Astma oskrzelowa
  • Alergiczny nieżyt nosa i spojówek
  • Atopowe zapalenie skóry
  • Alergia pokarmowa
  • Alergia na leki
  • Gruźlica, dzieci z kontaktu z chorymi na gruźlicę lub podejrzenia o czynne zachorowania swoiste
  • Przewlekłe zapalenie płuc i oskrzeli, o różnej etiologii, w tym wywołanej przez czynniki atypowe
  • Rozstrzenia oskrzelowe
  • Zapalenie pęcherzyków płucnych i zwłóknienia płuc
  • Wady wrodzone dróg oddechowych
  • Pierwotna dyskineza rzęsek
  • Zapalenie opłucnej, w tym zapalenia o etiologii swoistej obejmujące także rehabilitację pacjentów w przebiegu prowadzenia terapii
  • Przewlekle zapalenie zatok
 2. Badania czynnościowe układu oddechowego
  • Spirometria
  • Oscylometria impulsowa
  • Bodypletyzmografia
  • Ocena poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym
  • Ocena poziomu tlenku azotu w nosie
  • Dyfuzja tlenku węgla
 3. Diagnostyka alergii:
  • Testy skórne punktowe
  • Testy płatkowe
  • Testy skórne z pokarmami naturalnymi
  • Prowokacje lekami
  • Prowokacje pokarmowe
  • Oznaczanie swoistych IgE
 4. Diagnostyka mikrobiologiczna i serologiczna zakażeń układu oddechowego.
 5. Diagnostyka laryngologiczna.
 6. Immunoterapia swoista dzieci uczulonych na alergeny powietrznopochodne.
 7. Diagnostyka i immunoterapia dzieci uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych.
 8. Rehabilitacja oddechowa.
 9. Diagnostyka i leczenie dzieci z niepożądanymi odczynami po szczepieniu BCG.
 10. Szkolenie rodziców i dzieci w Szkołach: Astmy, Atopii i Anafilaksji.
 11. Uczestniczenie w akcjach społecznych promujących aktywne życie z astmą i alergią.
 12. Szkolenie specjalistyczne z zakresu chorób alergicznych i chorób układu oddechowego u dzieci dla osób specjalizujących się.

 

W oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia. Opieka sprawowana jest przez doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek. W okresie leczenia Oddział zapewnia opiekę psychologa klinicznego oraz pedagoga, a także nauczanie w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Zobacz również: