Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

>>>>ZALECENIA DLA RODZICÓW<<<<

>>>> PRZED PLANOWYM PRZYJĘCIEM DZIECKA DO ODDZIAŁU<<<<

 

W oddziale hospitalizowane są dzieci w wieku od 1 do 18 roku życia. Opieka sprawowana jest przez doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek. W Oddziale Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc znajdują się 23 łóżka szpitalne.

 

Usługi świadczone na oddziale:

 1. Diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami alergicznycmi oraz przewlekłymi chorobami układu oddechowego, takimi jak:
  • astma oskrzelowa,
  • alergiczny nieżyt nosa i spojówek,
  • atopowe zapalenie skóry,
  • alergia pokarmowa,
  • anafilaksja,
  • alergia na leki,
  • alergia na alergeny owadów błonkoskrzydłych,
  • przewlekłe zapalenie płuc i oskrzeli, o różnej etiologii, w tym wywołanej przez czynniki atypowe,
  • rozstrzenia oskrzelowe,
  • zapalenie pęcherzyków płucnych i zwłóknienia płuc, choroby śródmiąższowe płuc,
  • wady wrodzone dróg oddechowych,
  • przewlekle zapalenie zatok,
  • zapalenie opłucnej, w tym zapalenia o etiologii swoistej obejmujące także rehabilitację pacjentów w przebiegu prowadzenia terapii,
  • grużlica, dzieci z kontaktu z chorymi na gruźlicę lub podejrzenia o czynne zachorowania swoiste,
  • niepożądane odczyny po szczepieniu BCG,
  • wady budowy klatki piersiowej - postępowanie rehabilitacyjne,
  • zaburzenia odporności i inne choroby immunologiczne,
  • odczyny poszczepienne,
  • nawracające infekcje dróg oddechowych,
  • pokrzywki ostre i przewlwkłe,
  • obrzęk naczynioruchowy.
 2. Badania czynnościowe układu oddechowego:
  • spirometria,
  • oscylometria impulsowa,
  • bodypletyzmografia,
  • ocena poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym,
  • ocena poziomu tlenku azotu w nosie,
  • dyfuzja tlenku węgla.
 3. Diagnostyka alergii:
  • testy skórne punktowe,
  • testy płatkowe,
  • testy skórne z pokarmami naturalnym,i
  • prowokacje lekami,
  • prowokacje pokarmowe,
  • oznaczanie swoistych IgE.
 4. Diagnostyka zaburzeń odporności.
 5. Diagnostyka laryngologiczna.
 6. Pulsoksymetria.
 7. Bronchofiberoskopia.
 8. Diagnostyka obrazowa w tym: rtg, tomogram klatki piersiowej, badania kontrastowe, badania ultrasonograficzne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.
 9. Diagnostyka bakteriologiczna, serologiczna, mykologiczna, wirusologiczna.

 

Działalność edukacyjna i lecznicza Oddziału:

 • immunoterapia swoista dzieci na alergeny powietrznopochodne,
 • diagnostyka i immunoterapia dzieci uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych,
 • rehabilitacja oddechowa,
 • edukacja prozdrowotna,
 • szczepienie dzieci z grup ryzyka w warunkach szpitalnych,
 • substytucja immunoglobulinami dożylnymi i podskórnymi,
 • edukowanie pacjentów/rodziców/opiekunów odnośnie prawidłowego przyjmowania leków wziewnych, jak i prawidłowej pielęgnacji skóry (np. atopowe zapalenie skóry),
 • prowadzenie Testów Kontoli Astmy,
 • prowadzenie Szkół: Astmy, Atopii, Profilaktyki Zdrowia,
 • współpraca ze Szkołą Aerozoloterapii,
 • konsultacje w zakresie psychologii i psychiatrii klinicznej, neurologii rozwojowej, okulistyki, rehabilitacji medycznej, laryngologii,
 • organizacja i współuczestnictwo w akcjach społecznych promujących aktywne życie z astmą i alergią,
 • organizowanie konferencji, szkoleń z zakresu chorób alergicznych i chorób płuc, szczepień, zaburzeń odporności.

REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII I CHORÓB PŁUC

Zobacz również: