Zmodernizowany Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc otwarty

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Zmodernizowany Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc otwarty

18 grudnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc. To największa inwestycja w Szpitalu Dziecięcym Polanki od momentu powstania placówki. Oddział zyskał całkowicie nowe oblicze. Obecnie spełnia najwyższe standardy w opiece pediatrycznej. Zmieniono układ pomieszczeń, powstały nowoczesne sale chorych, izolatki, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia do przeprowadzania specjalistycznych badań. Oddział będzie posiadał 5 izolatek, 4 sale chorych, 3 sale jednodniowe, 3 gabinety zabiegowe, 4 gabinety lekarskie, oraz 3 gabinety w ramach Pracowni Badań Czynnościowych. W pracowni wykonywane będą takie badania związane z oceną stanu płuc ( m.in. spirometria, bobypletyzmografia, dyfuzja DLCO oraz oscylometria impulsowa).

Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zamontowanie windy. Zakupiona została nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny. Wśród nich:

Mobilny RTG - 546 803,01 zł

Ergospirometr z bieżnią wysiłkową - 328 683,96 zł

Kabina do bodypletyzmografi ze spirometrem - 199 447,92 zł

Polisomnograf - 99 900,00 zł

kardiomonitory, pulsoksymetry, maceratory, inhalatory, aparaty do ćwiczeń oddechowych - 548 558,79 zł

Umożliwi to prowadzenie diagnostyki i hospitalizacji dla większej liczby pacjentów na najwyższym światowym poziomie. Oddział zwiększy także obsługę pacjentów w ramach hospitalizacji jednodniowej.

Inwestycja jest odpowiedzią Samorządu Województwa Pomorskiego na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie szpitalnej opieki pediatrycznej, a zwłaszcza w obszarze alergologii, immunologii oraz chorób płuc.

Beneficjentami przeprowadzonej inwestycji będą zarówno pacjenci – dzieci z terenu województwa pomorskiego w szczególności z chorobami alergicznymi, immunologicznymi, pneumonologicznymi, w tym z zakażeniami dróg oddechowych oraz ich opiekunowie.

To największa inwestycja od chwili powstania Szpitala w 1976 r. Udało się nam ukończyć modernizacja w terminie. Oddział zyskał nowy wygląd, przyjazny młodym pacjentom. Oddział spełnia najwyższe standardy leczenia małych pacjentów.

Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych dla dzieci od chwili powstania placówki. Dotychczas zlokalizowany był w dwóch budynkach, z których każdy ma ponad 100 lat.

Koszt inwestycji to ponad 20 mln zł. Została ona sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Inwestycja jest z zgodna z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości, oraz z Wojewódzkim planem Transformacji na lata 2022 – 2026 dla Województwa Pomorskiego.

 

Dodane: 
19. Grudzień 2023
Autor: 
Jarosław Cejrowski