Ograniczenie odwiedzin

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Ograniczenie odwiedzin

Gdańsk, 11 grudnia 2023 r.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną ze wzrostem liczby zachorowań na wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych (RSV, Grypa, SARS CoV-2 ) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o wprowadza czasowe ograniczenie odwiedzin.

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, jednak zgodnie z art. 5 w/w ustawy prawo to może zostać ograniczone m.in ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Podczas pobytu dziecka w Szpitalu Opiekun / Rodzic – jak dotychczas,  może przebywać z dzieckiem całą dobę w trakcie jego hospitalizacji jednak zalecamy, aby przez cały okres hospitalizacji z dzieckiem przebywała wyłącznie jedna i ta sama osoba.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci prosimy, aby zdecydować przy przyjęciu do szpitala, kto z opiekunów będzie sprawował opiekę nad pacjentem. W sytuacjach szczególnych należy zwrócić się do Lekarza Kierującego Oddziałem / Lekarza Dyżurnego o wydanie zgody na odwiedziny/wymianę opiekuna (dotyczy to dzieci wymagających długiego pobytu w szpitalu, dzieci w stanie ciężkim).

Ograniczenie odwiedzin obowiązuje do odwołania, sytuacja epidemiologiczna będzie analizowana przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Natychmiast po poprawie sytuacji epidemiologicznej ograniczenie to zostanie odwołane.

Podstawa prawna: Dz.U.2023.1545. Art.5.  [Ograniczenie korzystania z praw pacjenta] Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

 

Dodane: 
11. Grudzień 2023
Autor: 
MJ