Modernizacja budynku nr 4 (Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc)

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

16 marca 2023 roku uchwałą nr 278/437/23 Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pt. „Modernizacja budynku nr 4 (Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc) na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku", złożony przez Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. planowany do realizacji z poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia RPO WP.

 

Całkowita wartość realizacji projektu: 19 172 054,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 16 296 245,90 PLN

 

Cel projektu: Poprawa dostępności, efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych dla dzieci

Beneficjent:  Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.