Ankieta Badania Satysfakcji Pacjenta

Ankieta Badania Satysfakcji Pacjenta

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Pragniemy poznać Państwa opinię na temat opieki i jakości usług medycznych, świadczonych w naszym Szpitalu. Państwa opinia jest niezbędna, dla opracowania programu poprawy jakości opieki w naszym Szpitalu.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety zgodnie z Państwa odczuciami oraz o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

METRYCZKA
PRZYJĘCIE DO SZPITALA/ PORADA AMBULATORYJNA - POBYT W IZBIE PRZYJĘĆ
POBYT W ODDZIALE SZPITALNYM; OPIEKA PIELĘGNIARSKA/OPIEKA LEKARSKA
OGÓLNA OCENA SZPITALA