Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna Polanki stanowi strukturalną część Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. W ramach kontraktu z NFZ świadczy ambulatoryjne usługi lecznicze w Poradniach:

Obejmujemy opieką pacjentów w wieku od 0 do 18 roku życia. Nasi lekarze, doświadczeni specjaliści udzielają porad w zakresie poszczególnych specjalności. Oferujemy usługi w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka sutka, które realizowane są przez Poradnię Profilaktyki Chorób Piersi. Wykonujemy szereg badań diagnostycznych i analitycznych krwi oraz badań mikrobiologicznych.

W ramach działalności Poradni Neurologicznej uruchomiliśmy pracownię EEG. Badanie EEG wykonywane jest bezpłatnie dla pacjentów Poradni oraz pacjentów innych jednostek ochrony zdrowia, które maja podpisane z nami aktualne umowy na świadczenie tego rodzaju usługi i posiadają skierowanie lekarskie. W innych przypadkach badanie EEG jest płatne . Koszt wykonania badania z opisem wynosi 110 zł do 3 roku życia oraz 90 zł u dzieci powyżej 3 roku życia.

Przyjęcia do wszystkich poradni odbywają się po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej. W Poradniach obowiązują kolejki oczekujących. W przypadkach nagłych decyzją lekarza pacjent przyjmowany jest poza kolejnością.

Aby złożyć wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej lub o przesłanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Polanki należy przejść do zakładki Dla Pacjentów > Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W przychodni istenieje możliwość wykonania odpłatnych badań:

Cennik USG

Cennik Przychodni - Badania

Cennik Przychodni - Konsultacje specjalistyczne

Cennik Psycholog