Poradnie specjalistyczne

W ramach kontraktu z NFZ świadczymy ambulatoryjne usługi lecznicze w Poradniach:

 
​Obejmujemy opieką Pacjentów w wieku od 0 do 18 roku życia. Nasi lekarze, doświadczeni specjaliści udzielają porad w zakresie poszczególnych specjalności.
Przyjęcia do wszystkich poradni odbywają się po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej. W poradniach obowiązują kolejki oczekujących. W przypadkach nagłych decyzją lekarza Pacjent przyjmowany jest poza kolejnością.
Wykonujemy szereg badań diagnostycznych i analitycznych krwi oraz badań mikrobiologicznych.
Aby złożyć wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej lub o przesłanie kopii dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Polanki należy przejść do zakładki Dokumentacja medyczna
 
W Przychodni istnieje również możliwość wykonania odpłatnych badań:
Cennik USG
Cennik Przychodni - Badania
Cennik Przychodni - Konsultacje specjalistyczne
Cennik Psycholog