Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin roztrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pielęgniarka koordynująca
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy .odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-05-07 2018.05.16 2018.05.21
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa w zakresie rehabilitacji
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.odt
Umowa projekt.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-04-27 2018.05.15 2018.05.21
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich i pielęgniarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Rozstrzygnięcia konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 11.04.2018 r.) Zawiadomienie o zmianie zapisów SWKO .pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy.doc
Projekt Umowy (Lekarz NOCH).pdf
Projekt Umowy (Pielęgniarka NOCH).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-04-10 2018.04.16 2018.04.20
Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie dietetyki
Ogłoszenie Rozstrzygnięcia konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-03-27 2018.04.06 2018.04.10
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa w zakresie rehabilitacji
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2018-03-13 2018.03.27 2018.04.04
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - porady i konsultacje specjalistyczne
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.PDF
(KOMUNIKAT z dnia 28.11.2017r.)- Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 15.11.2017r.)- Przesunięcie terminu składania ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - konsultacje.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - konsultacje.odt
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - porady.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - porady.odt
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Umowa projekt - konsultacje specjalistyczne .pdf
Umowa projekt - porady specjalistyczne.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.11.08 2017.11.20 2017.12.06
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich
(KOMUNIKAT z dnia 20.11.2017 r.) Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO.odt
Umowa projekt .pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.10.20 2017.11.06 2017.11.20
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich, pielęgniarskich, badania/opisy
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 15.11.2017r.)- Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert .pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - lekarz .pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - lekarz .odt
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - wykonywanie badań opisów.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - wykonywanie badań opisów.odt
Formularz ofertowy załącznik do SWKO-pielęgniarka .pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO-pielęgniarka .odt
Umowa projekt - Lekarz.pdf
Umowa projekt - badania opisy.pdf
Umowa projekt - Pielęgniarka.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.10.19 2017.11.06 2017.11.22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 14.09.2017r.)- Przesunięcie terminu składania ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - lekarz, pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - lekarz, pielęgniarka.odt
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - fizjoterapeuta.odt
Umowa projekt - Lekarz .pdf
Umowa projekt -Pielęgniarska.pdf
Umowa projekt - Rehabilitant.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.09.01 2017.09.18 2017.09.29
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów lekarskich w Nocnej Obsłudze Chorych
(KOMUNIKAT z dnia 06.09.2017 r.) Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 30.08.2017r.) Przesunięcie terminu składania ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWKO.pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Umowa projekt .pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.08.21 2017.09.06 2017.09.11
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
Roztrzygnięcie konkursu ofert .pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO (lekarz, pielęgniarka).pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO (lekarz-pielęgniarka).odt
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy załącznik do SWKO - fizjoterapeuta.odt
Umowa projekt - Lekarz.pdf
Umowa projekt - Pielęgniarska.pdf
Umowa projekt - Rehabilitacja.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.07.31 2017.08.17 2017.08.31
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej analitycznej, mikrobiologicznej, serologii krwi i banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 08.08.2017 r.) Przesunięcie terminu składania ofert.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 03.08.2017 r.) Rozstrzygnięcie protestu.pdf
(KOMUNIKAT z dnia 28.07.2017 r) zmiana Załącznika nr 1 (Arkusz 1, 2) ..pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWKO (Arkusz 1, 2) - zmiana z dnia 28.07.2017 r..pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert .pdf
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 4 -Formularz ofertowy (do edycji).odt
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2 .pdf
Załącznik nr 3 .pdf
Załącznik nr 5 .pdf
Załącznik nr 6 .pdf
Załączniki nr 7.pdf
Załącznik nr 9 .pdf
Projekt umowy - załącznik nr 8 (diagnostyka laboratoryjna).pdf
Projekt umowy - załącznik nr 8 (dzierżawa pomieszczeń).pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
Wyjaśnienia treści istotnych warunków konkursu.pdf
Wyjaśnienie treści istotnych konkursu.pdf
2017.07.25 2017.08.10 2017.08.25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
(KOMUNIKAT z dnia 12.04.2017 r.) Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka (do edycji).odt
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta (do edycji).odt
Umowa projekt - Lekarz.pdf
Umowa projekt - Pielęgnirka.pdf
Umowa projekt - Fizjoterapeuta.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.03.30 2017.04.11 2017.04.13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa przez fizjoterapeutę
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz oferty .pdf
Formularz oferty (do edycji).odt
Umowa projekt .pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.03.22 2017.03.27 2017.03.28
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów hospitalizowanych
(Komunikat z dnia 20.03.2017 r.) Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert .pdf
Formularz oferty.pdf
Formularz oferty (do edycji).odt
Umowa projekt.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.03.06 2017.03.20 2017.03.22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
Roztrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarska (do edycji) .odt
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta .pdf
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta (do edycji).odt
Umowa projekt - opieka pielęgniarska .pdf
Umowa projekt - rehabilitacja.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.02.03 2017.02.17 2017.02.20
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie .pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarka (do edycji).odt
Formularz ofertowy -Fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta (do edycji).odt
Projekt umowy - Pielęgniarka.pdf
Projekt umowy- Fizjoterapeuta .pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2017.01.16 2017.01.20 2017.01.24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - chirurgia dziecięca
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2017.01.05 2017.01.13 2017.01.17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - immunologia kliniczna
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2017.01.05 2017.01.20 2017.01.24
Konkurs ofert na udzielanie wiadczeń zdrowotnych - Opieka długoterminowa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odt.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta DO EDYCJI
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka DO EDYCJI
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka
Projekt umowy - Fizjoterapeuta
Projekt umowy - Pielęgniarka
Projekt umowy - Lekarz
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2017.01.05 2017.01.10 2017.01.12