Konkursy

Przedmiot konkursu Data publikacji Termin składania ofert Termin roztrzygnięcia
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
(KOMUNIKAT z dnia 12.04.2017 r.) Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka (do edycji).odt
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta (do edycji).odt
Umowa projekt - Lekarz.pdf
Umowa projekt - Pielęgnirka.pdf
Umowa projekt - Fizjoterapeuta.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
30.03.2017 2017.04.11 2017.04.13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa przez fizjoterapeutę
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz oferty .pdf
Formularz oferty (do edycji).odt
Umowa projekt .pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.03.22 2017.03.27 2017.03.28
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na rzecz pacjentów hospitalizowanych
(Komunikat z dnia 20.03.2017 r.) Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert .pdf
Formularz oferty.pdf
Formularz oferty (do edycji).odt
Umowa projekt.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.03.06 2017.03.20 2017.03.22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
Roztrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarska (do edycji) .odt
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta .pdf
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta (do edycji).odt
Umowa projekt - opieka pielęgniarska .pdf
Umowa projekt - rehabilitacja.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2017.02.03 2017.02.17 2017.02.20
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - opieka długoterminowa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie .pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarka.pdf
Formularz ofertowy - Pielęgniarka (do edycji).odt
Formularz ofertowy -Fizjoterapeuta.pdf
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta (do edycji).odt
Projekt umowy - Pielęgniarka.pdf
Projekt umowy- Fizjoterapeuta .pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2017.01.16 2017.01.20 2017.01.24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - chirurgia dziecięca
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2017.01.05 2017.01.13 2017.01.17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - immunologia kliniczna
Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Formularz ofertowy .pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Projekt umowy.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2017.01.05 2017.01.20 2017.01.24
Konkurs ofert na udzielanie wiadczeń zdrowotnych - Opieka długoterminowa
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odt.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta DO EDYCJI
Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka DO EDYCJI
Formularz ofertowy - Lekarz, pielęgniarka
Projekt umowy - Fizjoterapeuta
Projekt umowy - Pielęgniarka
Projekt umowy - Lekarz
Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2017.01.05 2017.01.10 2017.01.12
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TK,MR
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
SWKO TK,MR.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty (do edycji).odt
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 do SWKO - Formularz cenowy.pdf
Załącznik nr 3 do SWKO - Oświadczenie oferenta .pdf
Załącznik nr 4 do SWKO - Wykaz personelu.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
Projekt umowy.pdf
2016.12.06 2016.12.12 2016.12.14
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - TK, MR
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie
SWKO TK,MR.pdf
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty (DO EDYCJI)
Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWKO- Formularz cenowy.pdf
Zalącznik nr 3 do SWKO- Oświadczenie oferenta.pdf
Zalącznik nr 4 do SWKO- wykaz personelu.pdf
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
Projekt umowy.pdf
2016.11.17 2016.11.30 2016.12.05
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy DO EDYCJI
Projekt umowy - Dyżury lekarskie
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2016.10.27 2016.11.15 2016.11.21
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Unieważnienie postępowania konkursowego.pdf
Ogłoszenie.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Oreft-1.pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Porady specjalistyczne.odt
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Dyżury lekarskie OAiIT.odt
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Badania EEG.odt
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - opieka lekarska, pielęgniarska - Zespół Opieki Długoterminowej.odt
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta - Zespół Opieki Długoterminowej.odt
Regulamin konkursu ofert na świadczenia zdrowotne .pdf
2016.10.19 2016.10.26 2016.10.28
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 30.09.2016 r.) - Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie
Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Badania EEG
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Dyżury lekarskie OAiIT
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Fizjoterapeuta / Zespół Dlugoterminowej Opieki
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Opieka lekarska, pielęgniarska/ Zespół Długoterminowej Opieki
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy - Porady specjalistyczne
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne
2016.09.12
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT z dnia 06.07.2016 r.) - Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie ogłoszenia kunkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
Szczegółne Warunki Konkursu Ofert .pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy (do edycji).odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2016.06.22
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 13.06.2016 r.) - Ogłoszenie Rozstrzygniecia.pdf
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki w sprawie ogloszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy (do edycji).odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2016.05.31
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Długoterminowej dla Dzieci Wentylowanych Mechanicznie
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 02.06.2016 r.) Rozstrzygniecie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy (opieka lekarska, pielęgniarska).pdf
Formularz ofertowy lekarz, pielęgniarka (do edycji).odt
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy fizjoterapeuta (do edycji).odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2016.05.23
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 25.05.2016 r.) - Rozstrzygnięcie konkursu ofert odt.pdf
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świdczeń zdrowotnych.pdf
Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2016.05.17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 16.05.2016 r.) - Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
Zarządzenie Nr 17-2016 Prezesa Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert .pdf
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy (do edycji).odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2016.05.05
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 16.05.2016 r.) Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 13.05.2016 r.) - Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.pdf
Ogłoszenie.pdf
Formularz oferty na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - lekarz- pielęgniarka.odt
Formularz oferty na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - fizjoterapeuta.odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
Załącznik do SWKO (fizjoterapeuta).pdf
Załącznik do SWKO (lekarz- pielęgniarka).pdf
Zarządzenie Prezesa.pdf
Zasady i Szegółowe warunki konkursu ofert.pdf
2016.04.28
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
(KOMUNIKAT aktualizacja z dnia 20.04.2016 r.) Rozstrzygnięcie konkursu oreft .pdf
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf
Zarządzenie Nr 13-2016 Prezesa Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.pdf
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf
Załącznik do SWKO -Formularz ofertowy (fizjoterapeuta).pdf
Formularz ofertowy fizjoterapeuta (do edycji).odt
Załącznik do SWKO - Formularz ofertowy (dyżury pielęgniarskie).pdf
Formularz ofertowy na dyżury pielęgniarskie (do edycji).odt
Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.pdf
2016.04.11