Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę trzech myjni – dezynfektorów, montaż, uruchomienie oraz szkolenie personelu w zakresie ich obsługi.
Zapytanie ofertowe - dostawa myjni - dezynfektorów.pdf, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc, Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf, Załącznik Nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf, Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 17.09.2018.PDF, Zapytanie ofertowe - dostawa myjni - dezynfektowów - zmiana 17.09.2018.pdf, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - zmiana 17.09.2018.doc, Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 17.09.2018.pdf, Załącznik Nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy - zmiana z dn. 17.09.2018.xlsx, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy zmiana z dn. 17.09.2018.pdf, Odpowiedzi na pytania dn. 20.09.2018.PDF
2018-09-13
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przebudowy i dostosowania pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności
Zapytanie ofertowe - Dokumentacja projektowa i nadzór przebudowy oddziałów.pdf, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc, Załącznik Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia dokumentacja projektowa i nadzór - przebudowa oddziałów.pdf, Załącznik nr 3 - wykaz usług.doc, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.pdf, Informacja z zmianach w treści Zapytania ofertowego i załącznikach z dn. 13.09.2018.PDF, Zapytanie ofertowe - Przebudowa oddziałów ze zmianami z dn. 13.09.2018.pdf, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy ze zmianami z dn. 13.09.2018.doc, Załącznik Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia ze zmianami z dn. 13.09.2018.pdf, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy ze zmianami 13.09.2018.pdf, Odpowiedzi na pytania dn. 14.09.2018.PDF, Informacja z otwarcia ofert.PDF
2018-09-11
Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dysków, monitorów LCD, drukarek laserowych monochromatycznych oraz urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych
Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego.pdf, Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc, Załącznik nr 2 -OPZ.pdf, Załącznik Nr 3 - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx, Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf, Informacja o wynikach postępowania Pakiet 3 z dn. 04.09.2018 r..PDF
2018-08-24