Poradnia Immunologiczna

Diagnostyka i leczenie schorzeń:

 • Cytomegalia
 • Toksoplazmoza
 • Pneumocystoza
 • Choroby wirusowe nie sklasyfikowane gdzie indziej
 • Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
 • Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
 • Spondylopatie w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
 • Nieznane i niedokładnie określone przyczyny chorobowości
 • Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych
 • Niektóre choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych
 • Choroby mięśni
 • Zakażenie swoiste dla okresu okołoporodowego
 • Wtórne niedobory odporności po leczeniu immunosupresyjnym, po przebytych ciężkich zakażeniach, wcześniaki

W zakres działania Poradni Immunologicznej będzie wchodziło również:

 • udzielanie konsultacji dotyczących szczepień dzieci z grup ryzyka i ich rodzin
 • kierowanie do diagnostyki szpitalnej we współpracy ze Szpitalem Dziecięcym Polanki oraz Kliniką Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W przypadku pilnej konsultacji, w pozostałe dni tygodnia, po telefonicznej rejestracji pod numerami tel.: (58) 341-15-67; (58) 341-29-29.

Rejestracja pacjenta na wizytę w Poradni Immunologicznej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej.