Spis telefonów - Szpital

Szpital

Administracja

Służby pomocniczne

Przychodnia Specjalistyczna

Szpital

Abonent Numer
wewnętrzny
Numer
bezpośredni
Fax
Izba Przyjęć
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 230 (58) 552 36 08  
Pielęgniarski Punkt Przyjęć 230 (58) 552 36 08 (58) 552 36 08
Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć - Kierownik Izby Przyjęć 330 (58) 520 93 03  
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (do 18 r.ż.) 128 (58) 520 93 02
506 989 590
 
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (po 18 r.ż.)   (58) 552 62 65  
Naczelny Lekarz Szpitala 328 (58) 520 93 28  
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik Oddziału 210 (58) 552 32 88  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 213 (58) 520 93 05  
Sala Chorych 132 (58) 554 29 68  
Oddział Niemowlęcy i Neonatologiczny
Kierownik Oddziału 327 (58) 520 93 01  
Lekarze 211 (58) 520 93 18  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 212 (58) 520 93 19  
Sekretarka medyczna 395 (58) 520 75 22  
Oddział Pediatrii z Pododdziałem Leczenia Mukowiscydozy
Kierownik Oddzialu 325 (58) 520 93 14  
Lekarze 125 (58) 520 93 15  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 183 (58) 520 93 16  
Sekretarka medyczna 396 (58) 520 75 23  
Oddział Pediatryczno - Alergologiczno - Immunologiczny
Kierownik Oddziału 324 (58) 520 93 11  
Lekarze 124 (58) 520 93 12  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 167 (58) 520 93 13  
Sekretarka medyczna 394 (58) 520 75 21  
Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
Kierownik Oddziału 335 (58) 520 93 08  
Lekarze 135 (58) 520 93 09  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 115 (58) 520 93 10  
Sekretarka Medyczna 319 (58) 520 93 24  
Oddział Alergologii i Chorób Płuc (Budynek nr 3)
Kierownik Oddziału 164 (58) 554 31 46  
Pielęgniarki/Pielęgniarka Koordynująca 221 (58) 554 30 93  
Sekretarka medyczna 398 (58) 520 75 25  
Oddział Alergologii i Chorób Płuc (Budynek nr 4)
Z-ca Kierownika Oddziału 350 (58) 520 93 07  
Lekarze (IIA) chłopcy 182 (58) 552 51 60  
Lekarze (IIB) dziewczynki 245 (58) 552 51 10  
Sekretarka Medyczna 250 (58) 552 06 85  
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 252 (58) 520 93 51  
Pielęgniarki (IIB) 181 (58) 520 93 54  
Pielęgniarki (IIA) 160 (58) 520 93 53  
Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego 251 (58) 520 93 55  
Rehabilitacja - inhalatornia 111    
Gabinet Psychologa 375 (58) 520 93 31  
Laryngolog - Konsultant 307 (58) 552 50 88  
Oddział Leczenia Jednego Dnia      
Kierownik Opieki Pielęgniarskiej 214 (58) 552 50 81  
Apteka
Kierownik 118 (58) 552 38 04  
Z-ca Kierownika 114 (58) 520 93 04  
Personel 220 (58) 554 29 65  
Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 328 (58) 520 93 28  
Pielęgniarka Epidemiologiczna 197 (58) 520 93 36  
Dział Higieny
Kierownik Działu Higieny 226 (58) 520 93 44  
Diagnostyka
Laboratorium Analityczne MLD BRUSS
Pracownia 119 (58) 341 95 51
(58) 520 93 51
 
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Lekarze 162 (58) 520 93 20  
Technicy / Rejestracja 184 (58) 520 93 21  
Dział Statystyki, Rozliczeń i Kontraktowania
Kierownik 190 (58) 520 93 38  
Personel 368 (58) 520 93 32

(58) 520 93 56

fax wew. 392

Administracja

Abonent Numer
wewnętrzny
Numer
bezpośredni
Fax

Biuro Zarządu - Sekretariat
Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

 

312

(58) 520 93 00

 

(58) 552 47 41

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 277 (58) 554 31 31  
Główny Księgowy 393 (58) 520 75 28  
Kierownik Sekcji ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych 172 (58) 520 93 37  
Rachuba Płac 176 (58) 554 30 25  
Kasa 172 (58) 520 93 37  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia      
Kierownik 178 (58) 520 93 39  
Referent ds. zaopatrzenia - magazynier 143 (59) 520 93 35  
Referent ds. zamówień publicznych 178 (58) 520 93 39  
Radca prawny 138 (58) 520 93 40  
Kierownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji 140 (58) 520 93 60  
Pełnomocnik ds. Jakości 277 (58) 554 31 31  
Rzecznik prasowy 139 (58) 554 31 45  
Dyrektor ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych 129 (58) 554 31 11  
Sekcja Techniczno - Eksploatacyjna 169 (58) 520 93 41  
Specjalista ds. Nadzoru nad Aparaturą Medyczną 166 (58) 520 93 43  
Sekcja Administracyjno - Gospodarcza 133 (58) 554 30 50  
Dział Służb Pracowniczych      
Kierownik 285 (58) 554 30 54  
Dział Służb Pracowniczych 237 (58) 554 30 86  
Specjalista BHP 134 (58) 520 93 34  
Specjalista P/POŻ 134 (58) 520 93 34  
Specjalista ds obronnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 134 (58) 520 93 34  
Stanowisko administratora danych osobowych i ds. informatyzacji 397 (58) 520 75 24  
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 29
Dyrektor 242 (58) 554 31 57  
Sekretariat 179 (58) 554 31 55  
Kierownik Wychowania 242 (58) 554 31 57  

Służby pomocnicze

Abonent Numer
wewnętrzny
Numer
bezpośredni
Fax
Myjnia - Dezynfektornia 224 (58) 520 93 45
     
Dietetyk 117 (58) 554 31 16
Szatnia 300
244
(58) 552 50 81 - 86
(58) 520 93 33
Sklepik Szpitalny 155 (58) 520 93 57
Magazyn Sprzętu Medycznego 255 (58) 520 93 58
Magazyn Gospodarczy 355 (58) 520 93 30
Magazyn Obrotu Bielizną 218 (58) 520 93 46
Warsztaty - stolarz 145 (58) 520 93 49
Warsztaty - ślusarz/hydraulik 248 (58) 520 93 52
Elektryk 249 (58) 520 93 50
Transport Wewnętrzny 116 (58) 520 93 47
Malarze 116 (58) 520 93 47
Pracownicy gospodarczy 116 (58) 520 93 47
Ochrona Obiektu Szpitala - portiernia 240 (58) 520 93 48

Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

Abonent Numer wewnętrzny Numer Fax
Kierownik Przychodni 207   (58) 520 75 55
Pielęgniarka koordynująca 201 (58) 341 10 61 (58) 520 75 55

REJESTRACJA

202

203

(58) 341 15 67

(58) 341 29 29

 
    Poradnia Endokrynologiczna 384    
    Poradnia Kardiologiczna      
    Poradnia Logopedyczna 204 (58) 520 75 54  
    Poradnia Nefrologiczna 209    
    Poradnia Neurologiczna 208    
    Poradnia Domowego Leczenia Tlenem 206 (58) 520 75 53  
    Poradnia Grużlicy i Chorób Płuc 261    
    Poradnia Alergologiczna 187    
Poradnia Leczenia Mukowiscydozy      
Kierownik 247 (58) 554 31 65  
Gabinet lekarski II 246 (58) 520 93 23  
Pracownia      
Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie 260 (58) 520 93 22  
Gabinet Psychologa 375 (58) 520 93 31  
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - Oddział Terenowy Gdańsk 165 (58) 554 30 96  
Pracownia Badań Przesiewowych Noworodków        
Pracownia 231/238    
Kierownik pracowni 232 (58) 554 30 95  
Tel/Fax   (58) 554 30 95  
Poradnia Rehabilitacyjna      
Kierownik 127 (58) 552 22 13  

REJESTRACJA

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.oo  - 13.oo
                                                czwartek w godz. 11.oo - 16.oo

311 (58) 520 93 17  
Pokój socjalny 131 (58) 520 93 27  
Poradnia Promocji Zdrowia 253 (58) 552 06 85 Łączyć przez sekretariat (wew. 250)

 

Przełączenie rozmowy na inny numer:

1. wcisnąć na klawiaturze "FLESH" lub "R"
2. wybrać numer wewnętrzny na jaki chcemy przełączyć rozmowę
3. ponownie wcisnąć na klawiaturze przycisk "FLESH" lub "R" oraz "4"
4. odłożyć słuchawkę.