Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Zakup i instalacja aparatu USG
Zawiadomienie o wyborze oferty (24.04.2017 r.)
2017-04-12
Dostawa leków
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.04.2017 r.
2017-03-20
Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala oraz obsługi szatni
2017-02-28 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-02-09
Przebudowa Izby Przyjęć Szpitala Dziecięcego Polanki wraz z wykonaniem zadaszenia dojazdu dla karetek pogotowia
2017-03-07 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-03-08 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-02-09
Świadczenie usług ochrony obiektów szpitalnych oraz obsługi szatni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2017-01-18
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku
2017-02-28 Zawiadomienie o wyborze oferty (bez pakietu 19)
2017-03-03 Unieważnienie pakiet 19
2017-01-12
Remont i modernizację apteki szpitalnej oraz jej dostosowanie do obowiązujących przepisów nadzoru farmaceutycznego
2017-01-13 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-12-16
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
2017-01-12 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-12-13
Świadczenie zdrowotne
2016-12-05 Unieważnienie postępowania
2016-11-24
Remont i modernizację apteki szpitalnej oraz jej dostosowanie do obowiązujących przepisów nadzoru farmaceutycznego
2016-12-09 Unieważnienie postepowania
2016-11-21
Świadczenie usług w zakresie żywienia
2016-12-15 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-11-16
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-10-18
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 23.11.2016
Sprostowanie - 24.11.2016
2016-10-10