Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Dostawa wyrobów jednorazowego uzytku
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularze asortymentowo - cenowe
Odpowiedzi na pytania. Strona 1
Odpowiedzi na pytania. Strona 2
Odpowiedzi na pytania. Strona 3
Odpowiedzi na pytania. Strona 4
Odpowiedzi na pytania. Strona 5
Odpowiedzi na pytania. Strona 6
2017-09-19
Dostawa leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i środków do dezynfekcji
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularze asortymentowo - cenowe
Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna
Załączniki nr 1, 3, 5, 6, 8 i 9 do SIWZ - wersja edytowalna
Zmiana treści SIWZ z dnia 28.07.2017 r.
Odpowiedzi (2017-08-07 pakiety)
Odpowiedzi (2017-08-11 pakiety)
Odpowiedzi (2017-08-14 umowa)
Odpowiedzi (2017-08-24)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja z 2017-08-28)
Załącznik nr 1, 3, 5, 6, 8 i 9 do SIWZ (wersja edytowalna z dnia 2018-08-17)
Załącznik nr 7 (Pakiet 60) do SIWZ (wersja z dnia 2017-08-28)
Informacja z otwarcia ofert
2017-07-28
Dostawa respiratorów i ssaków medycznych
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 7a do SIWZ
Załącznik nr 7b do SIWZ
Załączniki nr 1-4, 6, 8 do SIWZ - wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie czynności wyboru oferty w zakresie części 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie częsci 1
2017-07-25
Zakup i instalacja aparatu USG
Zawiadomienie o wyborze oferty (24.04.2017 r.)
2017-04-12
Dostawa leków
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.04.2017 r.
2017-03-20
Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala oraz obsługi szatni
2017-02-28 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-02-09
Przebudowa Izby Przyjęć Szpitala Dziecięcego Polanki wraz z wykonaniem zadaszenia dojazdu dla karetek pogotowia
2017-03-07 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-03-08 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-02-09
Świadczenie usług ochrony obiektów szpitalnych oraz obsługi szatni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2017-01-18
Dostawa wyrobów jednorazowego użytku
2017-02-28 Zawiadomienie o wyborze oferty (bez pakietu 19)
2017-03-03 Unieważnienie pakiet 19
2017-01-12
Remont i modernizację apteki szpitalnej oraz jej dostosowanie do obowiązujących przepisów nadzoru farmaceutycznego
2017-01-13 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-12-16
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
2017-01-12 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-12-13
Świadczenie zdrowotne
2016-12-05 Unieważnienie postępowania
2016-11-24
Remont i modernizację apteki szpitalnej oraz jej dostosowanie do obowiązujących przepisów nadzoru farmaceutycznego
2016-12-09 Unieważnienie postepowania
2016-11-21
Świadczenie usług w zakresie żywienia
2016-12-15 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-11-16
Dostawa sprzętu komputerowego
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-10-18