Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz środków czystości
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.10.2018.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Odpowiedź na pytania z dn. 25.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 26.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 30.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania z dn. 31.10.2018.PDF
Odpowiedź na pytania (2) z dn. 31.10.2018.PDF
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania (2) z dn. 31.10.2018.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.11.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 6.PDF
zawiadomienie o unieważnieniu cz. 12.pdf
Unieważnienie wyboru najkorzystnejszej oferty DEZ.377.2018.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu DEZ.377.2018.pdf
zawiadomienie o wyniku postępowania DEZ.377.2018.pdf
2018-10-23
Dostawa oraz uruchomienie urządzeń: analizatora tlenku azotu, dwóch spirometrów oraz dziesięciu pulsoksymetrów
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik Nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 9 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
odpowiedź na pytania.pdf
Odpowiedź na pytania dn. 25.10.2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.10.2018.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - cześć 3.PDF
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1, część 2, z dn. 06.11.2018.PDF
2018-10-18
Usługi w zakresie żywienia pacjentów szpitala
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
załącznik nr 1 Instrukcja dla Wykonawców.pdf
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia- formularz.doc
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - umowa.pdf
Załącznik nr 5 do ogłoszenia - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wykaz usług.doc
zmiana ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia- formularz zmieniony.doc
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dn. 18.10.2018.PDF
Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.10.2018.PDF
Zawiadomienie o wynikach postępowania z dn. 23.10.2018.PDF
2018-10-11