Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia Data publikacji
Świadczenie usług utrzymania oraz rozwoju systemu Open Care – ANTREZ Medical Software
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-umowa.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz usług.doc
Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.07.2018.PDF
Zawiadomienie o wynikach postępowania SZP.022.DEZ_.232.2018.pdf
2018-06-26
Dostawy środków czytości
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx
Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie.doc
Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału.doc
Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa.doc
Załącznik nr 7 do SIWZ-zobowiązanie.doc
Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ z dn. 26.06.2018.PDF
Wyjaśnienia treści i modyfikacja SIWZ z dn. 26.06.2018 - 2.PDF
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy pakiet 4.xlsx
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.06.2018.pdf
odpowiedź na pytania3.pdf
Informacja z otwarcia ofert z dn. 03.07.2018.PDF
Zawiadomienie o o unieważnieniu postępowania - Pakiet 4 z dn. 04.07.2018.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty-cz. 1 i 2.PDF
2018-06-21
Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym dla usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników/zleceniobiorców Szpitala Dziecięcego Polanki Sp. z o.o. i współubezpieczonych.
Ogłoszenie o dialogu technicznym.pdf
Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Załącznik nr 1a-Wykaz osób.pdf
Załącznik nr 2-Regulamin dialogu technicznego.pdf
Załącznik nr 3-Formularz zgłoszenia udziału w dialogu.docx
Załącznik nr 1a-Wykaz osób.xlsx
Wyjaśnienie treści ogłoszenia 14.06.2018 r..PDF
Przedłużenie terminu zgłoszenia z dn. 21.06.2018.PDF
2018-06-12