Porady specjalistyczne

Oferta z zakresu zewnętrznych porad lekarskich/konsultacji specjalistycznych w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej zostaje zawieszona do końca bieżącego roku. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Cennik porad lekarskich zewnętrznych w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej

Lp. Rodzaj porady Cena w PLN
1 Endokrynologiczna 80
2 Alergologiczna 80
3 Immunologiczna 80
4 Nefrologiczna 80
5 Kardiologiczna 80
6 Laryngologiczna 80
7 Pulmonologiczna 80
8 Chirurgiczna 80

 

Pakiet porada lekarska specjalistyczna dla dzieci oraz badania

Lp. Rodzaj porady Cena w PLN
1 Alergologiczna + testy skórne (PRICK TEST) 80 + 10/testowy punkt
2 Kardiologiczna + EKG z opisem + HOLTER lub ECHO 170
3 Immunologiczna + badania poziomu immunologicznego IgM; IgG; IgA 120

 

W przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane w ramach opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia podlega 23% stawce VAT

 

Cennik usług w Szkole Rodzenia "Polanki"

Lp. Rodzaj porady Cena w PLN
1 6 spotkań edukacyjno - ćwiczeniowych trwających od 2 do 3 godzin. Zalecamy obecność obojga rodziców. 500
2

Kurs  udzielania pierwszej pomocy dziecku (dla uczestników kursu)

50