Oddział Pediatrii z Pododdziałem Leczenia Mukowiscydozy

Do Oddziału Pediatrii z Pododdziałem Leczenia Mukowiscydozy dysponującego 25 łóżkami przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 18 roku życia oraz pacjenci z mukowiscydozą bez ograniczeń wiekowych. Oddział zapewnia hospitalizowanym dzieciom opiekę przedszkolną oraz indywidualne nauczanie, obejmujące zakres szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Opiekę nad pacjentami sprawują lekarze specjaliści z zakresu pediatrii, alergologii, pulmonologii, laryngologii, dyplomowany personel pielęgniarski, psycholog kliniczny, rehabilitanci.

Cel działania i pracy oddziału:

Udzielanie świadczeń diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych w zakresie chorób wieku dziecięcego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń pneumonologicznych i alergicznych.

Zakres udzielanych świadczeń:

 • kompleksowa diagnostyka i terapia infekcyjnych chorób wieku dziecięcego,
 • postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne ostrych i przewlekłych schorzeń wieku dziecięcego:
  • chorób górnych i dolnych dróg oddechowych (w tym wykonywanie adenotomii),
  • chorób alergicznych,
  • mukowiscydozy bez ograniczeń wiekowych,
  • chorób przewodu pokarmowego (w tym wykonywanie pH metrii),
  • schorzeń układu moczowego,
  • chorób układu krążenia,
  • chorób skóry.