Dostawa wyrobów jednorazowego użytku

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów jednorazowego użytku
Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godzina 7:30.
Wszelkie dokumenty i informacje znajdują się na następującej stronie:https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/app/login (bezpośrednie logowanie) lub https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl (platforma)

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/313/2019/KP
Data publikacji: 
2019-09-25