Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów objętych opieką w ramach Zespołu dla Długoterminowej Opieki Domowej dzieci wentylowanych mechanicznie