Dostawa, instalacja w miejscu użytkowania, uruchomienie oraz przekazanie do użytku sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Mukowiscydozy oraz Poradni Rehabilitacyjnej