Dostawa leków

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Dostawa leków

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków.

Termin składania ofert do dnia 25.07.2019 r. do g. 8;00

Wszelkie dokumenty i informacje znajdują się na następującej stronie https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/

 

Numer sprawy: 
SZP/ZPZ/205/2019/KP
Data publikacji: 
2019-06-20