Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności oraz wymagań i zaleceń p.poż.

Rozmiar tekstu:

Current Size: 100%

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności oraz wymagań i zaleceń p.poż.

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oddziałów Szpitala Dziecięcego
Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. do nowych funkcjonalności oraz wymagań i zaleceń p.poż.
Termin składania ofert: 28.05.2019 r. godzina 8.00.
Wszelkie dokumenty i informacje znajdują się na następującej stronie:https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpolanki/demand/notice/public/5413/details

Numer sprawy: 
SZP-022/DEZ/137/2019
Data publikacji: 
2019-05-10